ไขข้อข้องใจ

ไขข้อข้องใจ ทุกความสงสัยในการดูแลและป้องกันร่างกายจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Category

ทั่วไป เสริมภูมิคุ้มกัน วิธีรักษา
เสริมภูมิคุ้มกัน

เพราะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงอยู่ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) จึงยังคงเป็นเรื่องสำคัญ

เสริมภูมิคุ้มกัน

กี่เข็มไม่สำคัญเท่านานเกิน 1 ปีจากเข็มสุดท้าย เพราะประสิทธิภาพของวัคซีนค่อย ๆ ลดลง จึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ

เสริมภูมิคุ้มกัน

ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหลังป่วยโควิด-19 ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อซ้ำ

เสริมภูมิคุ้มกัน

ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อได้ง่าย เช่น โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ตนเอง ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ควรรับวัคซีนโควิด-19 อย่างยิ่ง ดูวิธีเตรียมตัวก่อนฉีดได้ที่นี่

เสริมภูมิคุ้มกัน

ป่วยโควิด-19 นี้อาจอีกยาว 3 ภาวะ Long COVID MIS-A และ MIS-C ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หากไม่รีบรักษาอาจถึงแก่ชีวิต รีบป้องกันก่อนติดเชื้อ

PP-CVV-THA-0365