ระวังโควิด-19 ยังอยู่!

จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงต่ออาการป่วยโควิด-19 รุนแรง เพราะแต่ละคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่จะต้องรู้จัก และเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมตัวรับมือและสู้กลับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทันที

 

รู้จักโควิด-19

รู้ไว้ปลอดภัยจากโควิด-19

รู้ไว้ปลอดภัยจากโควิด-19

ที่นี่คือแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อให้คุณสามารถป้องกันและรับมือได้อย่างทันท่วงที เพราะโควิด-19 ไม่ใช่โรคใหม่ที่เราต้องตื่นตกใจ แต่เป็นโรคที่ควรทำความเข้าใจเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของทุกคน

เสริมภูมิคุ้มกัน

รู้ไว้ปลอดภัยจากโควิด-19

เพราะภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ในร่างกายมีวันหมด ควรหมั่นเสริมภูมิอยู่เสมอ

เชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างสม่ำเสมอด้วยวัคซีนที่พัฒนาให้ตามทันเชื้อไวรัส เพื่อปกป้องร่างกายให้มีภูมิพร้อมสู้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ ๆ เสมอ

การรักษา

รู้ไว้ปลอดภัยจากโควิด-19

เป็นโควิด-19 ต้องรีบรักษา อย่ารอช้าจนมีอาการรุนแรง

หากคุณทราบว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรง ควรต้องมีแผนการรับมืออย่างทันท่วงที และที่สำคัญหากคุณได้รับเชื้อควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตน เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของแแพทย์

จุดรับบริการ
เสริมภูมิและรักษา

เพื่อภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพร้อมสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อการรักษาที่รวดเร็วทันท่วงที หากคุณต้องการทราบว่าจุดบริการสำหรับการเสริมภูมิคุ้มและการรักษามีอยู่ที่ไหนบ้าง

ค้นหาโรงพยาบาลใกล้ตัว

PP-CVV-THA-0363